EDU-WALK GIMKO - ścieżka edukacyjna
przy Gimnazjum im. Mikołaja Kopernika w Zalasewie

Zbiorowisko roślinne tworzone przez byliny ze znacznym udziałem traw. Stosowane są różne kryteria przy definiowaniu i wyodrębnianiu łąk odwołujące się do składu i struktury pokrywy roślinnej, sposobu użytkowania i funkcjonowania w krajobrazie. W węższym znaczeniu stosowanym w typologii użytków rolnych oraz klasyfikacji użytków gruntowych używanej w geodezji pojęcie łąki jest ograniczone do zbiorowisk tworzonych przez wieloletnie trawy, turzyce, rośliny motylkowe i rośliny innych rodzin, które występują na mezotroficznych i eutroficznych glebach o wysokim poziomie wód gruntowych, zawierających przez większą część roku od 60 do 80 procent wilgoci w stosunku do całkowitej ich pojemności wodnej. Łąki (wąsko rozumiane) wraz z pastwiskami składają się na użytki zielone. Charakterystyczne dla łąk jest to, że korzenie i rozłogi roślinności łąkowej tworzą darń, dzięki której łąka może odrastać na nowo po każdym skoszeniu i spoczynku zimowym. Dlatego rośliny rosnące na użytkowanych rolniczo łąkach są pozyskiwane na paszę (łąki kośne).

Pełnik europejski - Trollius europaeus. Kępiasta, rodzima bylina występująca w Polsce na całym obszarze. Dorasta do 0,6m wysokości. Łodygi wzniesione, lekko łukowato wygięte. Liście dłoniasto-sieczne, składające się z 3-5 blaszek. Górne liście są siedzące, środkowe posiadają średniej długości łodygi a dolne liście mają je najdłuższe. Kwiaty barwy cytrynowożółtej, duże, o kulistym kształcie przypominającym różę. Kwitnie od maja do czerwca. Owoce zebrane są w wielomieszek. Gatunek chroniony, zagrożony wyginięciem.

Tojeść kropkowana - Lysimachia punctata. Bogato ulistniona bylina, dorastająca do 0,8m. Rozrasta się podziemnymi rozłogami. Pędy wzniesione, owłosione, kanciaste. Liście lancetowate lub jajowate, osadzone okółkowo. Żółte kwiaty wyrastają z kątów liści, w większym zagęszczeniu występują na wierzchołkach pędów. Płatki korony pokryte są drobnymi, gruczołkowatymi włoskami. Przyciąga motyle. Kwitnie od czerwca do sierpnia. Bardzo silnie rozrasta się w wilgotnych miejscach. Roślina długowieczna.

Rdest wężownik - Polygonum bistorta. Rodzima bylina o grubych, powyginanych kłączach. Dorasta do 1m wysokości. Z kłączy wyrastają proste pędy. Liście odziomkowe: brzegiem faliste o kształcie jajowato-lancetowatym, zaostrzone na końcu, od spodu szare, z kolei liście łodygowe: bezogonkowe, wąsko-lancetowate o sercowatej podstawie. Kwiaty barwy od jasnoróżowej do różowej zebrane są w podłużnie walcowate, gęste kłosy. Kwitną od maja do lipca. Roślina nektarodajna.

Knieć błotna - Caltha palustris. Nadwodna bylina, której wysokość wynosi 30 cm. W Polsce spotkać ją można na wilgotnych łąkach, przy stawach i brzegach rzek. Sercowate, ciemnozielone, lśniące liście brzegiem ząbkowane. Na pokładających się pędach wyrastają kwiaty o żółtych, połyskliwych płatkach (kwitnienie IV – V).

Niniejsze opracowanie powstało dzięki dofinansowaniu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu